Telefon

Telefonintervjuing (CATI) har lenge vært og er fortsatt en av de dominerende metodene hvor intervjuer kan gjennomføres raskt og effektivt. Vi har 90 CATI stasjoner i vår telefonavdeling sentralt i Oslo, og rundt 200 aktive intervjuere. Vår CATI-avdeling benytter det nyeste av teknologi med automatisert recall for effektiv og styrt oppringing og muligheter for å lytte under gjennomføringen.