Product Evolution


   Test av alle aspekter for det endelige
   konseptet og produktet

 

Hvorfor og når?

  • For å få forbrukerens vurdering av det endelige konseptet og produktet, og for å avgjøre om man skal gå for lansering eller ikke
  • For å få indikasjoner på om det er behov for eventuelle endringer før lansering
  • Gjenomføres som det siste steget i innovasjonsprosessen

 

Hva får du?

  • InnoTrialPotential (ITP=prøvekjøpsgrad) for det endelige konseptet og InnoRepeatPotential (IRP=gjenkjøpsgrad) for produktet
  • Innsikt i de ulike parametrene som definerer ITP og IRP, og andre nøkkelparametre
  • Grunnlag for å fatte beslutninger om lansering, samt informasjon for å kunne foreta siste endringer i konseptet eller produktet før lansering

 

Hvordan?

  • Innoscreen test av ferdig konsept, etterfulgt av en produkttest
  • Inhall eller som hjemmetest, avhengig av kategori / produkt