Price Evolution

   Optimalisering av pris

 

Hvorfor og når?

  • Pris er en av de viktigste faktorene bak et produkts suksess og lønnsomhet
  • Denne analysen viser priselastisiteten, og gir grunnlag for optimalisering av prisen for det enkelte produkt eller en hel portefølje
  • Kan gjøres både i forbindelse med lanseringen av nye produkter, men også for produkter som er etablert i markedet

 

Hva får du?

  • Grunnlag for å fastsette riktig pris for maksimal lønnsomhet
  • Priselastisitetskurve, svar på hvilke produkter som påvirker hverandre, foreslag på optimalisert prising for sortimentet, og en simuleringsmodell med egne og konkurrenters produkter

 

Hvordan?

  • Online
  • Forbrukerne velger mellom en rekke egenskaper og varianter med ulike prispunkter, avhengig av svaret blir de stilt overfor et nytt valg med nye kombinasjoner og prispunkter