Personligintervju

Ansikt-til-ansikt intervjuer enten på nettbrett eller på papir er en sentral del av vår virksomhet når et personlig møte med respondentene er nødvendig. Vi intervjuer respondentene i deres naturlige omgivelser, som ute på gaten, i deres eget hjem eller på arbeidsplassen. Intervjukorpset består av ca 250 personlige intervjuere over hele landet. Dersom prosjektet kjøres på papir leses data optisk inn uten punching. Vi har også egne testfasiliteter tilpasset personligintervju lokalisert midt på Karl Johans gate. Testsenteret er ideelt for prosjekter hvor det er aktuelt å rekruttere rett fra gaten.