Pack Evolution

  Test av alle aspekter for å oppnå vellykket design

 

Hvorfor og når?

  • For å finne ut om designet fungerer, alternativt velge mellom flere varianter
  • Både for utforming av nye design eller modifisering av eksisterende

 

Hva får du?

  • Svar på hvilken emballasje som fungerer best, samt indikasjoner på i hvilken retning den bør videreutvikles å bli enda bedre
  • Svar på en rekke nøkkelparametre som er viktige for å oppnå vellykket emballasje, inkludert hvordan emballasjen/pakningen skiller seg ut i hyllen i forhold til sine konkurrenter

 

Hvordan?

  • Online
  • Forbrukerne starter med å evaluere en komplett butikkhylle, før testen fokuserer på den enkelte pakningen