Om Ipsos

Ipsos er en del av det globale franske researchkonsernet Ipsos. Ipsos er representert med kontorer i 87 land. I Norge er vi et av landets største og eldste institutter, etablert i1975 under navnet Markeds- og Mediainstituttet (MMI). Vi holder til i Oslo og har i dag ca 80 faste medarbeidere, samt et stort landsomfattende intervjukorps. Gjennom vårt internasjonale nettverk har vi tilgang på en rekke eksperter som kjenner din bransje.


Vi hjelper våre kunder med innsikt og beslutningsunderlag for å utvikle forretningsstrategier og ta de riktige avgjørelsene. Ipsos er spesialister på undersøkelser innen markedsføring og merkeposisjonering, reklame, media, kundetilfredshet, lojalitet, sosiale og samfunnsvitenskapelige studier, samt generelle meningsmålinger og spørreundersøkelser.


Vi gjennomfører alle typer undersøkelser og benytter alle kjente innsamlingsmetoder som:


  • Telefonbaserte intervjuer (CATI)

  • Personlige intervjuer (Face2Face)

  • Postale undersøkelser

  • Webbaserte undersøkelser (Internettundersøkelser)

  • Butikkundersøkelser; Observasjoner, Mystery Shopping, Eksperimenter

  • Halltester; testing av produkter, kommunikasjon, design, pakninger

  • Kvalitative undersøkelser; Fokusgrupper, Dybdeintervjuer, Observasjoner

  • Vi har eget Testsenter på Karl Johans gate

  • Eget Kvalitativt Senter med ulike typer grupperom og observasjonsrom

Ipsos har bygget opp et stort Webpanel med ca. 40 000 forhåndsrekrutterte husstander. I dette panelet kan vi trekke ut spesielle målgrupper fordi vi på forhånd har registrert et større antall bakgrunnsopplysninger om disse paneldeltakerne. Våre landsrepresentative omnibusundersøkelser går hver måned som telefonomnibus med ca. 1000 intervjuer og ukentlig som webomnibus med ca. 500 intervjuer.