Next*TV Express


   Pretesting av TV reklame på et tidlig stadium eller
   i ferdig format

 

Hvorfor og når?

  • Pretest av reklamefilm før den lanseres, for å identifisere hva som er vellykket eller ikke. Gjennom denne innsikten øker sannsynligheten for å kunne lansere effektive reklamefilmer

 

Hva får man?

  • Evaluering av hvor effektivt reklamefilmen når frem til forbrukerne og vekker interesse, påvirker salg og grundig diagnose av reklamens styrker og svakheter
  • Anbefalinger om filmen bør lanseres, eventuelt forslag til hvordan materiellet kan modifiseres for å optimalisere resultatet

 

Hvordan?

  • Online undersøkelse med test- og kontrollgruppe. Kun testgruppen får se reklamefilmen (via story board, animatics eller ferdig film). Gjennom dette kan vi i tillegg til å vurdere reklamen, se den faktiske effekten reklamen har på merkevaren på kort og lang sikt.