Next*Print, Next*Outdoor

 

   Pretesting av trykt reklame (annonser eller
   utendørsreklame)

 

Hvorfor og når?

For å optimalisere annonser eller utendørsreklame før de er lansert, kartlegger vi blant annet:

  • Evnen materiellet har til å skille seg ut i mengden av reklame, og nå ut til sitt publikum
  • Om reklamen oppfattes som den er planlagt å gjøre i forhold til strategien
  • Evnen til å gi ønsket effekt på både kort og lang sikt

 

Hva får man?

  • Evaluering av reklamens effektivitet i å nå igjennom støy og skape en reaksjon på kort og lang sikt for merkevaren
  • Fullstendig analyse av styrker og svakheter, drivkrefter og barrierer på et rasjonelt og emosjonelt plan

 

Hvordan?

  • Respondenten får se reklamen i sitt ”eget” miljø. Annonsene legges inn i ulike blader/aviser, mens boards illustreres utendørs
  • Monadisk test (hver person evaluerer kun et uttak)
  • Testgruppe og kontrollgruppe, der kun testgruppen får se reklamen. Metoden gjør at man kan vurdere reklamens faktiske påvirkning på merkevaren.