Next*Idea


   Evaluering og optimalisering av kreative ideer
   i et tidlig stadium

 

Hvorfor og når?

  • For å kunne undersøke forbrukernes reaksjon til forskjellige reklamekonsepter på et tidlig stadie (skisser av reklamen)
  • For å kartlegge hvilken kreativ løsning som har størst potensial
  • Når budsjettet er begrenset

 

Hva får man?

  • Veiledning i henhold til hvilket alternativ som er best
  • Optimalisering av alternativet som har den mest lovende idéen basert på analyse av resultatene i forhold til normer
  • Potensialet reklamen har for å generere salg
  • Potensialet reklamen har for å bidra med merverdi til merkevaren
  • Potensialet reklamen har for å levere et budskap eller leve opp til merkevarestrategien

 

Hvordan?

  • Kvantitativ online undersøkelse der de ulike ideene blir presentert og vurdert
  • Sammenligning av resultater med normer