Next*Connect

   Pretest av kommunikasjon i sitt eget miljø
 

 

Hvorfor og når?

  • Next*Connect er Ipsos mest fleksible og sofistikerte interaktive pretest modell. Next*Connect evaluerer alt fra digitale til mer tradisjonelle medier.
  • Når man trenger å evaluere individuelle reklameuttak eller flere kampanjeelementer

 

Hva får man?

Man får blant annet informasjon om:

  • Evner kommunikasjonen å nå igjennom støyet, og fange forbrukernes oppmerksomhet
  • Kobles merkevaren til reklamen
  • Erindring, er dette er reklame man vil huske
  • Hvilken reaksjon skaper reklamen hos forbrukerne, både rasjonelt og emosjonelt
  • Samsvarer og styrker budskapet i reklamen den overordnede merkevarestrategien

 

Hvordan?

  • Gjennom kvantitativ onlinestudie hvor vi viser reklamen i det samme miljøet som den vil oppleves i, i virkeligheten. Ved å fange opp det mangfoldet av ”støy” som finnes i forbrukernes hverdag, får man en enda mer presis evaluering
  • Vi legger spesielt vekt på de emosjonelle effektene som reklamen skaper