Next*Adlab


   En rask gjennomgang og evaluering av kreative ideer
   sammen med en kvalitativ undersøkelse

 

Hvorfor og når?

  • I den tidlige fasen av reklameutviklingen (et par kreative idéer)
  • Når man trenger kvantitative data og kvalitativ dybdeforståelse
  • Når tiden er knapp (man får en fullstendig rapport på 1-2 dager)

 

Hva får man?

  • Kvantitative resultater av potensialet til konseptenes kreative løsninger, sammenlignet med normer
  • Kvalitativ forklaring og tolkning av de kvantitative resultatene
  • Anbefalinger om valg og optimalisering av den kreative ideen med størst potensial

 

Hvordan?

En kvantitativ studie (100 reklame intervjuer) kombinert med kvalitative fokusgrupper. Rask levering, 1-2 dager.

  • Mulighet til å se både kvantitativ og kvalitativ studie gjennom ”one way mirror” med Ipsos
  • Tilgang till resultatene i reel tid
  • Samspill mellom annonsør, reklamebyrå og Ipsos