Next*360


  Pretest av multimedia reklamekampanjer

 

Hvorfor og når?

  • Når en kampanje inkluderer flere uttak i forskjellige kanaler som man ønsker å preteste for å optimalisere kombinasjonen av de ulike uttakene (gjelder kommunikasjon som tas ut i flere medier)

 

Hva får man?

Svar på følgende:

  • Hvor effektiv vil kampanje være? Hvordan kan man øke effektiviteten?
  • Vil en kampanje med flere mediekanaler være mer effektiv enn en med bare tradisjonell TV reklame?
  • Vil hvert uttak til å oppfylle sine mål?
  • Vil alle uttak i kampanjen kunne bidra til synergieffekter?

 

Hvordan?

  • Kvantitativ pretest online, hvert uttak vises i sitt ”eget” miljø
  • Fullstendig testversjon for å vurdere både kampanjen og hvert enkelt kanalbidrag
  • Forenklet versjon av hvert uttak for å teste hvilken av flere kampanjealternativer som er den mest effektive. Dette gjøres på den dominerende mediekanalen (f.eks. TV) og resten av uttakene grupperes til ett konsept. Gjennom dette kan man gjøre sammenligninger mellom ulike markeder, land etc.