Grunnleggende merkevareresearch

Vi har en rekke forskjellige løsninger på grunnleggende problemstillinger innen strategi og markedsføring:


Hvordan ser forbrukerne på markedet / kategorien (Market Perceptor)


Hva synes forbrukerne om din merkevare (Brand percept)


Hvordan tenker og agerer forbrukerne i kjøpsøyeblikket (Shopper Research)