InnoTrack

   Oppfølging av en innovasjon rett etter lansering

 

Hvorfor og når?

  • Oppfølging av nøkkelparametrene etter lansering, for å ta hånd om eventuelle svakheter som hindrer produktet i å nå sitt fulle potensial
  • Umiddelbart etter lansering

 

Hva får du?

  • Detaljert diagnostikk av hva som fungerer og hva som eventuelt må endres
  • Analyse for ulike grupper; de som kjenner til men ikke prøvd, de som har prøvd men vil ikke kjøpe igjen, og de som har prøvd og vil kjøpe igjen

 

Hvordan?

  • Online