Innoscreen Ideas

   Test av ulike ideers kommersielle potensial

 

Hvorfor og når?

  • For å identifisere hvilke ideer som har størst potensial
  • Screene bort ideer uten potensial for å kunne fokusere tid og ressurser på å utvikle de riktige ideene
  • Etter idé-genereringsfasen i innovasjonsprosessen

 

Hva får du?

  • En vurdering og rangering av ideene basert på troverdighet, relevans og differensiering for å velge ut de riktige ideene å jobbe videre med
  • Scorecard på variabler, for å kontrollere konseptutviklingen av de prioriterte ideer

 

Hvordan?

  • Online
  • 120 forbrukere fra den valgte målgruppen svarer på en rekke spørsmål om de ulike ideene