Innoscreen Concepts


   Testing av ulike konsepter for kommersielt potensial
  

 

Hvorfor og når?

  • Identifisere konsepter som har størst potensial
  • Screene bort konsepter uten potensial for å kunne fokusere tid og ressurser på å utvikle endelig produkt til rett konsept
  • Gjennomføres etter at man har utviklet ulike konsepter

 

Hva får du?

  • En samlet "InnoTrialPotential" basert på relevans, prisoppfattelse, differensiering, samt markedsforholdene for å komme frem til det sterkeste konseptet
  • I tillegg, en rekke andre parametre som for eksempel kjøpsintensjon
  • Output for de ulike parametrene i ITP og andre måleparametre kan brukes til å styre produktutvikling av de prioriterte konseptene

 

Hvordan?

  • Online
  • 120-200 forbrukere fra den valgte målgruppen svarer på en rekke spørsmål om konseptet