Innocreation


   La brukerne hjelpe deg å generere ideer
   til nye produkter

 

Hvorfor og når?

  • Få bedre ideer til nye produkter ved å involvere forbrukerne i utviklingen av nye ideer
  • I idé-genereringsfasen av innovasjonsprosessen

 

Hva får du?

  • Et stort antall ideer til nye produkter/konsepter
  • En første vurdering av hva forbrukerne synes om disse ideene

 

Hvordan?

  • Forbrukerne blir invitert til et online-forum
  • Noen ideer blir plantet for å starte prosessen, deretter selvgenerering