Fokusgrupper

Fokusgrupper/gruppediskusjoner er en gruppesamtale med 6-8 deltagere. Fokusgrupper egner seg godt når man ønsker å forstå atferd, holdninger og tanker, samtidig dra nytte av dynamikken og kreativiteten som skapes i møtet mellom mennesker i en gruppe.

Fokusgrupper er en meget fruktbar metode for å innhente ny kunnskap og problembeskrivelse innen et uutforsket område. En stor fordel med metoden er at oppdragsgiver kan være delaktig i datainnsamlingsøyeblikket ved å observere gruppene gjennom en enveis speilvegg eller TV-skjerm.