Equity*Builder


   Modell for å evaluere styrken til en merkevare
   (BrandHealth), merkevarens ”helsetilstand” og  
   merkevarens posisjonering

 

Hvorfor og når?

  • For å diagnostisere merkevarens styrke
  • Analysere merkevarens muligheter for ulike posisjoneringer
  • Kartlegge merkevarens styrke i forhold til konkurrentenes

 

Hva får man?

  • Anbefalinger for spesifikke aktiviteter som bør iverksettes for å øke merkevarens styrke
  • Resultater som kan sammenlignes med benchmark, utvikling over tid for egen merkevare og man kan se egen markevare i relasjon til konkurrentene

 

Hvordan?

  • Kvantitativ online studie
  • Spørsmålene i modellen kan implementeres i en rekke ulike undersøkelser
  • Modellen er utviklet i samsvar med nåtidens brand image teorier