Emoti*Scape


   Emoti*Scape™ er en standard test som brukes til å måle
   hvilke følelser en merkevare, produkt eller en reklame
   vekker

 

Hvorfor og når?

  • Emoti*scape kan legges til i alle undersøkelser der emosjonelle assosiasjoner og aspekter er viktige
  • Denne modulen brukes ofte for å finne ut av hvilke følelser reklamen trigger
  • Emoti*scape brukes for å evaluere den emosjonelle følelsen man assosierer til en merkevare når man bruker den
  • Omfattende tester har vist at det er en sterk kobling mellom hvilke typer følelser en merkevare er assosiert med og hvor stor kjøp interesse man har for det. Forenklet kan man si at om det tiltrekkes positive følelser så er det større sannsynlighet for at man kjøper akkurat den merkevaren

 

Hvordan?

  • Respondentene får se et kart med 40 følelser. Hver og en av følelsene er illustrert med et ansikt (emoticons/uttryksikoner) og en tekst som beskriver den følelsen. Respondentene blir bedt om å indikere hvilken emoticon (følelse) som passer best med hvordan de reagerer på et produkt eller en reklame