Dybdeintervjuer

Dybdeintervjuer er godt egnet når man ønsker å forstå individuelle årsaker og spesielt følsomme eller tabubelagte temaer.

Fordelen med dybdeintervjuer er at den enkelte respondent får anledning til å resonere dypere omkring egen handlemåte, holdninger og følelser - uten å bli påvirket av andres meninger.  Med kun to mennesker i rommet skapes det også en egen trygg og konfidensiell atmosfære, som bidrar til at respondenten lettere åpner seg og gir ærlige svar.

Dybdeintervjuer kan med fordel kombineres med fokusgrupper. Dybdeintervjuer kan også gjøres i form av hjemmebesøk. Hjemmebesøk er deltagende observasjon/intervju der et individ/familie intervjues og observeres hjemme der de bor. Gjennom hjemmebesøk får man forståelse ikke bare for det forbrukerne sier, men også for hva de faktisk gjør i ulike situasjoner. Atferden kan observeres i et naturlig miljø og respondenten kan forklare og vise hvordan de går frem i ulike situasjoner.