Designor NextGen

  Volumestimering i hele innovasjonsprosessen

 

Hvorfor og når?

  • Identifisere volumpotensialet i de ulike fasene i innovasjonsprosessen for å fokusere på de riktige ideene, konseptene og produktene
  • Mulig å gjennomføre i alle faser av innovasjonsprosessen

 

Hva får du?

  • Estimater på salgsprognoser, basert på potensialet i ideen / konseptet / produktet samt forutsetninger for marketingmix
  • Kan brukes i alle faser av innovasjonsprosessen, men sikkerheten i estimatene øker i senere faser

 

Hvordan?

  • Online
  • Tilleggsmodul til de andre undersøkelsene i innovasjonsprosessen