Forberedende øvelser/dagbøker

Dagbøker brukes av og til som et tillegg til fokusgrupper eller dybdeintervjuer for å få ytterligere innsikt. Deltagerne blir bedt om å beskrive seg selv, sine drømmer, ønsker, behov, vaner, preferanser og illustrerer ev. med bilder som de klipper ut fra blader, tidsskrifter etc.. 

En enklere variant av dagbok inneholder som regel en registrering av produkter og/eller en bestemt atferd.