Brand*Graph


   Kontinuerlig evaluering av reklamekampanjer og
   merkevarestyrke i relasjon til konkurrentene

 

Hvorfor og når?

  • For å undersøke reklameeffekten av ulike kampanjer, og deres effekt på merkevarens image

 

Hva får man?

  • Informasjon som muliggjør optimalisering av medieplanen
  • Analyse av mediebudsjettets anvendelse og evaluering av alternative medieplaner
  • Estimering av GRP nivå som er nødvendig for å oppnå måltall
  • Analyser av ulike aspekter som påvirker kommunikasjonens oppmerksomhet og kjennskap i forhold til sesongvariasjoner, reklame utgifter (share of voice), PR o.s.v.

 

Hvordan?

  • Kontinuerlig online tracking med mulighet til å inkludere kampanjeelementene og medieinvesteringene knyttet til kampanjen
  • Mediemodell som skiller reklameenhetene fra medieplanen og evaluerer effekten av reklame med høy og lav medieinvestering