Andre tjenester

Vi utfører også postale undersøkelser, observasjonsstudier, mystery shopping og rekruttering. Vi rekrutterer hovedsakelig til fokusgrupper og dybdeintervju, men også til lengre telefonintervju, personligintervju og tester på web. Vi kjører jevnlig omnibuser på CATI, Web og personlig.