Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6

Nyheter

Nordmenn mer positive til innvandring og integrering

Holdningene og inntrykkene av innvandring og integrering er i hovedsak mer positive enn i 2016. Dette skyldes etter alt å dømme den ekstraordinære situasjonen i forkant av fjorårets datainnsamling, med mange medieoppslag om «flyktningkrise» og store økninger i antallet asylsøkere til Norge.

Andelen som synes Norge bør ta imot flere flyktninger øker, og er høyere enn de to foregående årene. Samtidig synker andelen som er bekymret for økning i antallet flyktninger og økning i fremmedfiendtligheten.

Ipsos' tracker om sosiale medier Q4'16

Oppdaterte tall for Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Twitter, Pinterest og YouTube. Sjekk infographics for andel profiler, bruksfrekvens og utvikling.

Ledernes medievaner - Ipsos MMI Fagpresseundersøkelsen 2016

Næringslivsavisene og fagbladene har et sterkt grep om beslutningstakerne.

2 av 3 tilbringer påsken hjemme

De fleste av oss reiser ikke bort i påskeuken.

Erna best egnet som statsminister

For første gang siden årsskiftet 2013/2014 er det nå flere, uavhengig av sitt partivalg, som mener Erna Solberg egner seg best i rollen som statsminister.

Flere menn enn kvinner mener de kan bruke kart og kompass

Totalt mener 63 % at de kan bruke kart og kompass slik at de med rimelig sikkerhet kan finne fram i ukjent terreng.

Hvilket verdisyn har du?

Ipsos' politiske barometer

Aprilmålingen viser en tilbakegang for Senterpartiet, men fortsatt sterk oppslutning med 11,1 %. Arbeiderpartiet går frem etter noen måneder med lavere oppslutning. Høyre mister en del oppslutning i denne målingen, mens FrP går noe frem etter en lav marsmåling. De mindre partiene er ganske stabile, men SV havner denne gangen over sperregrensen med 4,5 % oppslutning.

Dokumentasjon

Her finner du dokumentasjon fra seminarer holdt i regi av Ipsos